FAITS D'ARMES
cart11 0 Wagen
3 Account
Contacteer ons
4 Info

legal.jpg

Uitgever

Deze site wordt uitgegeven door het bedrijf FAITS D'ARMES, geregistreerd bij het RCS van CLERMONT-FERRAND, FRANKRIJK onder het nummer 81536042500012

FAITS D'ARMES is een SASU (Simplified Unipersonal Limited Company) met een maatschappelijk kapitaal van 1000€.

Directeur van publicatie: Renaud Biemans, voorzitter van de vennootschap (renaud@faitsdarmes.com)

HOSTING

De gegevens worden gehost bij Hostinger International Ltd. waarvan het hoofdkantoor is gevestigd in Cyprus (61 Lordou Vironos st. 6023 Larnaca).

Onze hoofdserver is gevestigd in Nederland en voldoet aan alle Europese wetten op het gebied van veiligheid en bescherming van de verzamelde gegevens

Intellectueel eigendom

Deze online winkel is gemaakt met behulp van PrestaShop software uitgegeven door PRESTASHOP, gevestigd in Parijs, Frankrijk

Alle grafische elementen, de structuur en meer algemeen de inhoud van de website FAITS D'ARMES zijn beschermd door het auteursrecht, het merkenrecht en het modellenrecht.

Elke persoon die de op de site gepubliceerde inhoud of informatie verzamelt of downloadt, heeft alleen het recht op privé-, persoonlijk en niet-overdraagbaar gebruik ervan.

De reproductie van een pagina van de site in een omgeving buiten FAITES d'ARMES of de invoeging van een pagina van FAITS d'ARMES in de pagina van een andere site is verboden.

Ook elke gehele of gedeeltelijke reproductie of weergave van de site is verboden zonder schriftelijke toestemming van FAITS d'ARMES en vormt een inbreuk die wordt bestraft door de artikelen L. 335-2 en volgende van het wetboek van intellectuele eigendom.

De teksten, grafieken, tekeningen, logo's en foto's die door FAITS d'ARMES worden verspreid, mogen worden gereproduceerd op papier of elektronische media, op voorwaarde dat de naam en het adres van de site worden vermeld en er geen commercieel gebruik van wordt gemaakt.

Het niet naleven van de bovenstaande bepalingen kan een inbreuk vormen die de burgerlijke of strafrechtelijke aansprakelijkheid van de auteur van de inbreuk met zich meebrengt.

Verzameling en gebruik van persoonsgegevens

De geregistreerde gegevens zijn aangegeven bij de CNIL onder het nummer 1922740v0 (van 21 januari 2016)

Het verzamelen van persoonsgegevens voor de diensten aangeboden door de site FAITS d'ARMES evenals de verwerking ervan gebeurt in overeenstemming met de wet "Informatique, Files et Libertés" van 6 januari 1978 zoals gewijzigd en de uitvoeringsbesluiten ervan.

Het voornaamste doel van het verzamelen van persoonsgegevens van gebruikers van de site van FAITS d'ARMES is het identificeren van gebruikers voor het leveren van diensten en services die op de site worden aangeboden.

De verzamelde gegevens worden nooit aan derden doorgegeven zonder voorafgaande toestemming van de klant en op voorwaarde dat de derden zich er duidelijk toe hebben verbonden alle bepalingen van de gewijzigde wet van 6 januari 1978 na te leven.

In toepassing van de wet heeft elke persoon die persoonsgegevens heeft doorgegeven een recht van toegang, rectificatie en verwijdering van de gegevens, alsmede een recht van verzet tegen de verwerking van de hem betreffende persoonsgegevens.

U kunt te allen tijde vragen dit recht uit te oefenen door contact op te nemen met: renaud@faitsdarmes.com

De bezoeker van de site wordt erop gewezen dat FAITS d'ARMES voor de navigatie op de site gebruik kan maken van de automatische verzameling van bepaalde informatie over de gebruikers door middel van cookies. Indien de gebruiker van de site het gebruik van cookies door FAITS d'ARMES niet wenst, kan hij de activering van cookies weigeren via de opties van zijn internetbrowser. Indien de gebruiker cookies in zijn browser deactiveert, is het om technische redenen mogelijk dat bepaalde op de site van FAITS d'ARMES aangeboden diensten niet voor hem toegankelijk zijn.

Winkelwagen

De winkelwagen is leeg

Zoek op

U kunt hier enkele populaire tags proberen:
Account

Account

Geen rekening?
Maak er hier een