FAITS D'ARMES
cart11 0 Varukorg
3 Konto
Kontakta oss
4 Info

legal.jpg

Förlag

Denna webbplats publiceras av företaget FAITS D'ARMES, registrerat hos RCS i CLERMONT-FERRAND, FRANKRIKE under nummer 81536042500012

FAITS D'ARMES är ett SASU (Simplified Unipersonal Limited Company) med ett aktiekapital på 1000 Euro.

Direktör för publikationen: Renaud Biemans, företagets ordförande (renaud@faitsdarmes.com)

Hantering av personuppgifter

Personuppgifterna lagras hos Hostinger International Ltd. vars huvudkontor ligger på Cypern (61 Lordou Vironos st. 6023 Larnaca).

Vår huvudserver är baserad i Nederländerna och uppfyller alla europeiska lagar när det gäller säkerhet och skydd av de insamlade uppgifterna

Intellektuell egendom

Denna webbutik har skapats med hjälp av PrestaShop-programvaran som publiceras av PRESTASHOP, med säte i Paris, Frankrike

Alla grafiska element, strukturen och mer allmänt innehållet på webbplatsen FAITS D'ARMES är skyddade av upphovsrätt, varumärkesrätt, design- och modellrätt.

Den som samlar in eller laddar ner innehåll eller information som publiceras på webbplatsen har endast rätt till privat, personlig och icke-överförbar användning av detta.

Det är förbjudet att reproducera en sida på webbplatsen i en miljö utanför FAITES d'ARMES eller att infoga en sida som tillhör FAITS d'ARMES i en sida på en annan webbplats.

Likaså är all reproduktion eller representation av webbplatsen, helt eller delvis, förbjuden utan skriftligt tillstånd från FAITS d'ARMES och skulle utgöra ett intrång som straffas enligt artiklarna L. 335-2 och följande i lagen om immateriell äganderätt.

Texter, grafik, ritningar, logotyper och foton som distribueras av FAITS d'ARMES får reproduceras på papper eller i elektronisk form, med förbehåll för att webbplatsens namn och adress nämns och att de inte används kommersiellt.

Om ovanstående bestämmelser inte följs kan detta utgöra en överträdelse som kan leda till civilrättsligt eller straffrättsligt ansvar för upphovsmannen till överträdelsen.

Insamling och användning av personuppgifter

De registrerade uppgifterna har anmälts till CNIL under nummer 1922740v0 (den 21 januari 2016)

Insamlingen av personuppgifter för de tjänster som erbjuds av FAITS d'ARMES webbplats samt behandlingen av dem sker i enlighet med lagen "Informatique, Files et Libertés" av den 6 januari 1978 i dess ändrade lydelse och dess tillämpningsdekret.

Huvudsyftet med att samla in personuppgifter om användarna av FAITS d'ARMES webbplats är att identifiera användarna för att tillhandahålla tjänster och tjänster som erbjuds på webbplatsen.

De insamlade uppgifterna överförs aldrig till tredje part utan att kunden i förväg har gett sitt samtycke och detta under förutsättning att tredje part tydligt har åtagit sig att följa alla bestämmelser i den ändrade lagen av den 6 januari 1978.

Vid tillämpning av lagen har varje person som har överfört personuppgifter rätt till tillgång, rättelse och radering av uppgifterna samt rätt att motsätta sig behandlingen av personuppgifter som rör honom eller henne.

Du kan när som helst begära att utöva denna rätt genom att kontakta: renaud@faitsdarmes.com

Besökare på webbplatsen informeras om att FAITS d'ARMES för att kunna navigera på webbplatsen kan använda sig av automatisk insamling av viss information om användarna med hjälp av cookies. Om användaren av webbplatsen inte vill att FAITS d'ARMES ska använda cookies kan han eller hon vägra att aktivera cookies genom de alternativ som erbjuds i webbläsaren. Om användaren av tekniska skäl avaktiverar cookies i sin webbläsare kan det hända att vissa tjänster som erbjuds på FAITS d'ARMES webbplats inte är tillgängliga för användaren.

Kundvagn

Varukorgen är tom

Sök på

Du kan prova några populära taggar här:
Konto

Konto

Inget konto?
Skapa en här