FAITS D'ARMES
cart11 0 Varukorg
3 Konto
Kontakta oss
4 Info

conditions.jpg

Introduktion

Dessa villkor reglerar försäljningen vid beställningar på webbplatsen www.https://faitsdarmes.com/sv/ mellan det förenklade aktiebolag som publicerar denna webbplats, FAITS D'ARMES, med säte på 28 RUE DU GAMAY, 63270 VIC LE COMTE, FRANKRIKE, med ett kapital på 1 000 euro, registrerat i handels- och företagsregistret i CLERMONT-FERRAND med nummer 81536042500012, och kunden, det vill säga den person som har gjort beställningen och/eller som anges i faktureringsuppgifterna.

Godkännande av villkoren

Varje beställning på denna webbplats innebär att du accepterar dessa allmänna villkor. Varje orderbekräftelse innebär att kunden accepterar dessa allmänna försäljningsvillkor fullt ut, utan undantag eller förbehåll. Alla lämnade uppgifter och den registrerade bekräftelsen utgör bevis för transaktionen. Beställningsbekräftelsen utgör underskrift och godkännande av de utförda transaktionerna. En sammanfattning av beställningen och de allmänna villkoren kommer att skickas i PDF-format till e-postadressen för beställningsbekräftelsen. Villkoren presenteras på franska och kommer att vara föremål för bekräftelse senast vid valideringen av din beställning.

Dessa villkor uppdaterades senast den : 04/02/2022

Pris och beställning

Priserna på de produkter som presenteras på webbplatsen är i euro och alla skatter är inkluderade, om inget annat anges och exklusive fraktkostnader. Alla beställningar ska betalas i euro. FAITES D'ARMES förbehåller sig rätten att när som helst ändra priserna på sina produkter eller tillämpa kampanjer på sina priser. Produkten kommer dock endast att faktureras på grundval av det pris som gäller vid tidpunkten för godkännande av beställningen och i mån av tillgång. Att du bekräftar din beställning innebär att du är skyldig att betala det angivna priset. Debiteringen sker vid valideringen av beställningen med hjälp av Crédit Mutuels säkra betalningssystem, Paypal eller vid mottagandet av överföringen eller betalningskontrollen.

Produkter och leverans

Produkterna erbjuds till försäljning så länge de är synliga på webbplatsen, inom ramen för tillgängliga lager. För produkter som inte finns i lager gäller dessa erbjudanden i mån av tillgång hos leverantörerna.

Om produkten inte är tillgänglig efter beställningen kommer vi att kontakta kunden via mail och/eller telefon. Beställningen kan annulleras och återbetalas.

Vid en beställning till ett annat land än Frankrike, kommer du förmodligen att vara ansvarig för tullar och lokala skatter och avgifter, dessa element kommer att vara på din bekostnad och under ditt ansvar. De är inte på något sätt FAITES D'ARMES ansvar.

Produkterna förblir FAITES D'ARMES egendom till dess att priset har betalats i sin helhet och risken för förlust eller skada övergår till kunden när denne har tagit varan i fysisk besittning. Produkterna levereras till den leveransadress som anges under beställningsprocessen, inom den tid som anges på sidan för bekräftelse av beställningen.

Ångerrätt och garanti

I enlighet med artikel L121-21 i konsumentlagen har kunden en ångerrätt på 14 klara dagar från dagen efter mottagandet av produkterna. Kunden måste skicka tillbaka produkterna inom 14 dagar från meddelandet om sin ångerrätt, returkostnaderna förblir kundens ansvar. Returneringen måste ske i ursprungligt skick och komplett (förpackning, Tillbehör, instruktioner). I detta sammanhang är kundens ansvar engagerat. Eventuella skador på produkten vid detta tillfälle kan vara sådana att kundens ångerrätt inte längre är giltig. FAITES D'ARMES kommer att återbetala priset och de ursprungliga fraktkostnaderna inom 14 dagar efter det att varorna har återfåtts.

De produkter som säljs på denna webbplats omfattas av den lagstadgade garantin om överensstämmelse och garantin mot dolda fel som föreskrivs i artiklarna 1641 och följande i civillagen. Eventuella anspråk i detta avseende måste göras inom 24 månader efter leveransen. Ett sådant reklamationsförfarande innebär att produkterna returneras i det skick som de mottogs med alla delar (Tillbehör, förpackning, instruktioner etc.), returkostnaderna kommer att ersättas. Denna garanti hindrar dig inte från att utnyttja ångerrätten. Kunden är befriad från att tillhandahålla bevis för bristande överensstämmelse under 24-månadersperioden.

De produkter som säljs på denna webbplats överensstämmer med den franska lagstiftningen. FAITES D'ARMES ansvar kan inte åberopas:

  • Vid bristande överensstämmelse med lagstiftningen i det land där produkten levereras. Det är upp till dig att kontrollera med de lokala myndigheterna vilka möjligheter du har att importera eller använda de produkter eller tjänster som du planerar att beställa.
  • Vid felaktig användning av produkten.
  • I händelse av skador som är inneboende i användningen av internet eller ett betalningsmedel via internet.

Kundens personuppgifter

FAITES D'ARMES kommer att samla in information och personuppgifter om kunden; eller till och med överföra dem till tredje part, särskilt ansvarig för leverans och underhåll av betaltjänster; för att kunna säkerställa en korrekt hantering av beställningar och tjänster men också för att uppfylla rättsliga och regulatoriska skyldigheter. I enlighet med lagen av den 6 januari 1978 har kunden dock rätt till tillgång, rättelse och invändning mot personlig information och personliga uppgifter som rör honom, genom att direkt kontakta webbansvarig för denna webbplats på följande adress.

Integrering av Trusted Shops Trustbadge

Trusted Shops Trust Badge är infogat på denna sida för att visa vårt Trusted Shops förtroendemärke och alla insamlade åsikter eller för att erbjuda köparna Trusted Shops-produkter efter en beställning.

Dessa åtgärder tjänar till att skydda våra överordnade legitima intressen i en optimal marknadsföring av våra produkter inom ramen för en avvägning av de olika intressena. Trusted Badge och de tjänster som är kopplade till det erbjuds av Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Köln.

När du konsulterar Trust Badge registrerar webservicen automatiskt en " fichier-journal " som bl.a. anger namnet på den begärda filen, din IP-adress, datum och klockslag för konsultationen, den överförda datavolymen och leverantören av Internettillträde som ligger till grund för begäran (åtkomstuppgifter). Dessa uppgifter om tillträde kan inte utnyttjas, utan de raderas automatiskt senast åtta dagar efter det att konsultationen avslutats.

Andra uppgifter av personlig karaktär överförs - enbart till Trusted Shops - om du, efter en beställning, har valt att använda Trusted Shops produkter eller om du redan är registrerad för denna användning. I detta fall är det avtalet mellan dig och Trusted Shops som gäller.

Kundvagn

Varukorgen är tom

Sök på

Du kan prova några populära taggar här:
Konto

Konto

Inget konto?
Skapa en här